Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

35,000 

-46%New!Sale!

Description

5/5 - (6 votes)

Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Lưu ý khi trồng cây để bàn, do cây ra lá liên tục nên bạn phải thường xuyên tỉa nhánh bớt, nếu không cây sẽ sinh trưởng nhanh và xum xuê sau một thời gian.

Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)  Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Shopping cart

close