Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Sale!

Original price was: 315,000 ₫.Current price is: 285,000 ₫.

Description

Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Lưu ý khi trồng cây để bàn, do cây ra lá liên tục nên bạn phải thường xuyên tỉa nhánh bớt, nếu không cây sẽ sinh trưởng nhanh và xum xuê sau một thời gian.

Vựa Hoa Giấy Miền Nam cay-hoa-giay-chau-de-ban-1-767x1024 Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Vựa Hoa Giấy Miền Nam cay-hoa-giay-chau-de-ban-2-768x1024 Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Vựa Hoa Giấy Miền Nam cay-hoa-giay-chau-de-ban-3 Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Vựa Hoa Giấy Miền Nam cay-hoa-giay-chau-de-ban-4-768x1024 Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Vựa Hoa Giấy Miền Nam cay-hoa-giay-chau-de-ban-5-135x300 Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Vựa Hoa Giấy Miền Nam cay-hoa-giay-chau-de-ban-6-298x300 Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Vựa Hoa Giấy Miền Nam cay-hoa-giay-chau-de-ban-7-300x300 Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Vựa Hoa Giấy Miền Nam cay-hoa-giay-chau-de-ban-8-1018x1024 Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Vựa Hoa Giấy Miền Nam cay-hoa-giay-chau-de-ban-9-768x1024 Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Vựa Hoa Giấy Miền Nam cay-hoa-giay-chau-de-ban-10-300x300 Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Vựa Hoa Giấy Miền Nam cay-hoa-giay-chau-de-ban-11-169x300 Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Vựa Hoa Giấy Miền Nam cay-hoa-giay-chau-de-ban-12-1018x1024 Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Vựa Hoa Giấy Miền Nam cay-hoa-giay-chau-de-ban-13-146x300 Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)  Vựa Hoa Giấy Miền Nam cay-hoa-giay-chau-de-ban-16-169x300 Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Vựa Hoa Giấy Miền Nam cay-hoa-giay-chau-de-ban-17-146x300 Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Vựa Hoa Giấy Miền Nam cay-hoa-giay-chau-de-ban-18-1024x576 Cây hoa giấy mini (gốc hoa giấy nhỏ để bàn)

Zalo 0899.636.237