Cây hoa giấy lá nhỏ (Hoa giấy mỹ tím cẩm thạch)

Sale!

500,000 

Cây hoa giấy lá nhỏ còn gọi là cây hoa giấy mỹ, hoa giấy mỹ lá cẩm thạch màu tím, là cây hoa giấy được lai tạo ghép cây từ cây hoa giấy gốc để có được cây hoa giấy đủ màu sắc đẹp

Description

5/5 - (24 votes)

Cây hoa giấy lá nhỏ còn gọi là cây hoa giấy mỹ, hoa giấy mỹ lá cẩm thạch màu tím, là cây hoa giấy được lai tạo ghép cây từ cây hoa giấy gốc để có được cây hoa giấy đủ màu sắc đẹp

Đặt tìm mua cây xin liên hệ 0899.636.237 (zalo) để xem hình cây.

Cây hoa giấy lá nhỏ (Hoa giấy mỹ tím cẩm thạch)
Cây hoa giấy mỹ màu tím lá cẩm thạch

 

Cây hoa giấy lá nhỏ (Hoa giấy mỹ tím cẩm thạch)
Cây hoa giấy mỹ màu tím lá cẩm thạch

 

Cây hoa giấy lá nhỏ (Hoa giấy mỹ tím cẩm thạch)
Cây hoa giấy mỹ màu tím lá cẩm thạch

 

Cây hoa giấy lá nhỏ (Hoa giấy mỹ tím cẩm thạch)
Cây hoa giấy mỹ màu tím lá cẩm thạch

 

Cây hoa giấy lá nhỏ (Hoa giấy mỹ tím cẩm thạch)
Cây hoa giấy mỹ màu tím lá cẩm thạch

 

Cây hoa giấy lá nhỏ (Hoa giấy mỹ tím cẩm thạch)
Cây hoa giấy mỹ màu tím lá cẩm thạch

 

Cây hoa giấy lá nhỏ (Hoa giấy mỹ tím cẩm thạch)
Cây hoa giấy mỹ màu tím lá cẩm thạch

Đặt tìm mua cây xin liên hệ 0899.636.237 (zalo) để xem hình cây.

Zalo 0899.636.237